Medlemskap

Hållbar Livsmedelskedja är ett initiativ med fokus på att öka omställningstakten till en hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion. Initiativet har 15 företagsmedlemmar. Företagen är betydande livsmedelsaktörer på den svenska marknaden och har åtagit sig att aktivt visa på nya sätt att förbättra det egna företagets samt sektorns hållbarhetsprestanda. Sammansättningen svarar för bredd och kompetens.

Hållbar Livsmedelskedja är en liten organisation för att klara av att hålla den takt som behövs för en snabb omställning. Vi vill vara ett komplement till branschföreningar. Förnärvarande tar inte gruppen in fler medlemmar.

Om något företag väljer att lämna kommer det finnas möjlighet för nya företag att delta. Hållbar Livsmedelskedja arbetar för att uppmuntra och inspirera andra företag att agera för en hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion. Därför finns arbetet att tillgå på hemsidan och vi kommer fortsätta arrangera seminarier etc. för att dela med oss av vårt arbete.