Matsvinn

Elizabeth Dalziel / WWF-UK Foto: Elizabeth Dalziel / WWF

Globalt slängs ungefär en tredjedel av all mat som produceras. Matsvinn uppkommer i de olika leden i livsmedelskedjan – hos odlare, leverantörer, butiker, restauranger och storkök samt hos hushållen. Mycket av svinnet uppstår för att de olika länkarna i kedjan helt enkelt inte kommunicerar tillräckligt och inte har gemensamma mål för att minska matsvinnet. Hållbar Livsmedelskedja har arbetat med att ta fram konkreta förslag för minskat matsvinn i livsmedelskedjan genom att belysa problemen och diskutera fram lösningar.

Hållbar Livsmedelskedja har arbetat med att ta fram konkreta förslag för minskat matsvinn i livsmedelskedjan genom att belysa problemen och diskutera fram lösningar.

Under 2017 och 2018 analyserade initiativet har bland annat hur matsvinn uppkommer i segmenten bröd och kylda produkter genom ett par anonymiserade pilotprojekt mellan producent/leverantör och livsmedelskedja. Några viktiga slutsatser:

 

Vi har identifierat några konkreta åtgärder som kan genomföras inom respektive företag och mellan företagen, att börja arbeta med, till exempel lösningar för påfyllning av hyllor, överenskommelser om förpackningsstorlekar för leverans till butik samt handelns exponering av varor gentemot kund. Hållbar Livsmedelskedja har också tagit fram en matsvinnshierarki för att optimera resursanvändningen.

 

Hållbar Livsmedelskedja lyfter fram följande nyckelområden för företag:

 

Läs mer om pilotprojekt om minskat matsvinn

Ladda ned PDF