Minskat matsvinn

Initiativet har startat två arbetsgrupper inom området minskat matsvinn: bröd och kylda produkter. Ambitionen är att fördjupa kunskapen om vad som driver matsvinn samt identifiera lösningar för hur vi tillsammans kan minska matsvinnet inom områdena. Några viktiga erfarenheter från arbetet:

Under 2018 kommer initiativet fortsätta arbeta med de utmaningar som lyfts fram. Vi ska bl.a. öka samverkan med branschorganisationerna och den nationella handlingsplanen för minskat matsvinn. Flera av företagen i Hållbar Livsmedelskedja medverkar i andra fora med fokus på minskat matsvinn (till exempel IVA, Vinnova, SaMMa m fl). Initiativet har framför allt en unik möjlighet att driva frågor som rör kommunikation mellan handel och leverantörer. Företagen i initiativet är ledande när det gäller hållbarhetsfrågor och minskat matsvinn, vilket ökar potentialen för framgång. Nyckelområden som initiativet kommer lyfta fram är: