Biologisk mångfald

2030 har vår negativa påverkan på den biologiska mångfalden minskat på land, i hav och i sötvatten och vi bidrar till att skydda och återskapa den.

DELMÅL

• Vi har satt mål för biologisk mångfald och har en handlingsplan på plats senast 2025.

• I våra värdekedjor ingår 2025 inga råvaror från avskogade områden eller naturliga ekosystem, som omvandlats efter år 2020.

• Vi genomför åtgärder samt ställer krav senast 2025 för ökad biologisk mångfald längs vår värdekedja i nära samarbete med våra leverantörer.