Vi arbetar för att nå en avsevärt mer hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion i Sverige.

Sheeps (Ovis aries) grazing in a field in Sweden, with old traditional fences called Foto: Germund Sellgren / WWF Hållbar Livsmedelskedja logga

2015 startade tio ledande svenska livsmedelsföretag och Världsnaturfonden WWF Hållbar Livsmedelskedja för att adressera de stora hållbarhetsutmaningarna i livsmedelskedjan.

Ta reda på mer om initativet
Collection of freshly picked vegetables. South Africa. Foto: Martin Harvey / WWF

Hållbara produkter

Dokumentet Hållbara Produkter är en vägledning för företag att producera och erbjuda mer hållbara produkter. Hållbara Produkter fokuserar på hela ledet där företag har konkreta möjligheter och ansvar att bidra till en väsentligt mer hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion i Sverige. Det inkluderar allt från primärproduktionen till hur företagen kan inspirera kundens val av mer hållbara produkter. Dessutom ingår val av leverantörer, energislag, transporter, förpackningar och butiksutformning.

Cows (Bos taurus) grazing in Gryt archipelago, Sweden. Foto: Germund Sellgren / WWF

Biodiversitet

Bevarandet av biologisk mångfald – biodiversitet – har de senaste åren lyfts upp som lika viktig för planeten, människor och vår globala ekonomi som klimatfrågan. Och frågan är särskilt viktigt för livsmedelsföretag då livsmedelsproduktion, och därmed konsumtion, är den absolut största drivkraften för global avskogning och förlust av arter.

Upptäck mer
Organic tea picking at the Jinjing tea plantation in Hunan province, China. Jinjing tea is a project recognized by WWF. Foto: Justin Jin / WWF

Färdplan 2030

För att nå målet om en väsentligt mer hållbar livsmedelskedja 2030 behövs en färdplan som formulerar mål för livsmedelskedjan som helhet, men även för vissa sektorer. Konkreta mål behövs dels för produktionskedjornas hållbarhetsprestanda, dels för det totala utbudet, dvs mål som berör konsumtionsmönster. Dessa aspekter är direkt länkade. Om produktionssystemen inte förbättrar sin hållbarhetsprestanda krävs större förändringar i konsumtionen och vice versa.

Upptäck mer
Lacy phacelia (Phacelia tanacetifolia). Sown at the edge of a field to promote biodiversity. Foto: Ola Jennersten / WWF

Certifieringar

Miljö- och rättvisemärkta produkter bidrar på olika sätt till en ökad hållbarhet. Fördelen med dem är att de baserar sig på tydliga kriterier och efterlevnaden har kontrollerats av en oberoende part. De gör dem pålitliga.

Upptäck mer

Aktuellt

2022

Menigo ny medlem i Hållbar Livsmedelskedja

2022

Årsrapport 2021

2021

Vägledning till företag för biologisk mångfald i svenska odlingslandskapet

2021

Findus ny medlem i Hållbar Livsmedelskedja

2021

Välkommen till webinarium Livsmedel och biologisk mångfald den 20 maj

2021

Seminarie: Marknadsutvecklingen för hållbarhetscertifierade livsmedel

Läs fler nyheter här

Koordinator