Vi arbetar för att nå en avsevärt mer hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion i Sverige.

Foto: Christina Snöbohm / WWF Foto: Christina Snöbohm / WWF Hållbar Livsmedelskedja logga

2015 startade tio ledande svenska livsmedelsföretag och Världsnaturfonden WWF Hållbar Livsmedelskedja för att adressera de stora hållbarhetsutmaningarna i livsmedelskedjan.

Ta reda på mer om initativet
Foto: Christina Snöbohm / WWF Foto: Christina Snöbohm / WWF

Färdplan 2023

För att nå målet om en väsentligt mer hållbar livsmedelskedja 2030 behövs en färdplan som formulerar mål för livsmedelskedjan som helhet, men även för vissa sektorer. Konkreta mål behövs dels för produktionskedjornas hållbarhetsprestanda, dels för det totala utbudet, dvs mål som berör konsumtionsmönster. Dessa aspekter är direkt länkade. Om produktionssystemen inte förbättrar sin hållbarhetsprestanda krävs större förändringar i konsumtionen och vice versa.

Cows (Bos taurus) grazing in Gryt archipelago, Sweden. Foto: Germund Sellgren / WWF

Biodiversitet

Bevarandet av biologisk mångfald – biodiversitet – har de senaste åren lyfts upp som lika viktig för planeten, människor och vår globala ekonomi som klimatfrågan. Och frågan är särskilt viktigt för livsmedelsföretag då livsmedelsproduktion, och därmed konsumtion, är den absolut största drivkraften för global avskogning och förlust av arter.

Upptäck mer
Collection of freshly picked vegetables. South Africa. Foto: Martin Harvey / WWF

Hållbara Produkter

2015 startade tio ledande svenska livsmedelsföretag och Världsnaturfonden Hållbar Livsmedelskedja för att adressera de stora hållbarhetsutmaningarna i livsmedelskedjan. Gruppen består nu av 15 företag.

Upptäck mer
Lacy phacelia (Phacelia tanacetifolia). Sown at the edge of a field to promote biodiversity. Foto: Ola Jennersten / WWF

Certifieringar

Miljö- och rättvisemärkta produkter bidrar på olika sätt till en ökad hållbarhet. Fördelen med dem är att de baserar sig på tydliga kriterier och efterlevnaden har kontrollerats av en oberoende part. De gör dem pålitliga.

Upptäck mer

Aktuellt

2024

Ny grafik för “Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja”

2023

Ny färdplan förenar svenska livsmedelsföretag

2022

Menigo ny medlem i Hållbar Livsmedelskedja

2022

Årsrapport 2021

2021

Vägledning till företag för biologisk mångfald i svenska odlingslandskapet

2021

Findus ny medlem i Hållbar Livsmedelskedja

2021

Välkommen till webinarium Livsmedel och biologisk mångfald den 20 maj

2021

Seminarie: Marknadsutvecklingen för hållbarhetscertifierade livsmedel

Läs fler nyheter här

Koordinator