Vi arbetar för att nå en avsevärt mer hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion i Sverige.

Foto: Christina Snöbohm / WWF Foto: Christina Snöbohm / WWF Hållbar Livsmedelskedja logga

Koordinator

Initiativet Hållbar Livsmedelskedja är ett unikt samarbete där de största livsmedelsföretagen i Sverige samarbetar med varandra och med WWF för att öka omställningen till en mer hållbar livsmedelskedja

Ta reda på mer om initativet
Foto: Christina Snöbohm / WWF Foto: Christina Snöbohm / WWF

Färdplan 2030

För att nå målet om en väsentligt mer hållbar livsmedelskedja 2030 behövs en färdplan som formulerar mål för livsmedelskedjan som helhet, men även för vissa sektorer. Konkreta mål behövs dels för produktionskedjornas hållbarhetsprestanda, dels för det totala utbudet, dvs mål som berör konsumtionsmönster. Dessa aspekter är direkt länkade. Om produktionssystemen inte förbättrar sin hållbarhetsprestanda krävs större förändringar i konsumtionen och vice versa.

ASSORTMENT & CONSUMPTION

MEAT, EGGS & DAIRY

SEAFOOD

PLANT-BASED

CLIMATE

BIODIVERSITY

RESOURCE EFFICIENCY

HUMAN RIGHTS

Scandi standard är ny medlem i HLK

Scandi standard är ny medlem i Hållbar Livsmedelskedja från och med maj 2024. Jonas Tunestål, vd på företaget, berättar om varför de går med i initiativet och vilka utmaningar dom ser när det gäller hållbarhetsfrågan.

Publikationer

2015 startade tio ledande svenska livsmedelsföretag och Världsnaturfonden Hållbar Livsmedelskedja för att adressera de stora hållbarhetsutmaningarna i livsmedelskedjan. Gruppen består nu av 15 företag.