Klimat

2030 har vårt klimatavtryck minskat längs hela värdekedjan (scope 1-3) i syfte att bidra till samhällets 1,5 graders mål.

DELMÅL

• Vi har satt mål för minskat klimatavtryck, och har en handlingsplan på plats senast 2025.

• Vi energieffektiviserar i vår egen verksamhet.

• Vi använder enbart fossilfri energi i vår egen verksamhet 2030.

• Våra transporter är fossilfria 2030 (egenutförda samt upphandlade).