Publikationer

Här publicerar vi relevanta dokument och publikationer, sidan uppdateras när något nytt publiceras.

Publikationer

Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja

Läs dokumentet

The Swedish Roadmap for a Sustainable Food Supply Chain

Read document

Teknisk version – Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja

Läs dokumentet

Technical version – The Swedish Roadmap for a Sustainable Food Supply Chain

Read document

Prioriterade åtgärder för biologisk mångfald i Svenska odlingslandskap

Läs dokumentet

Åtgärder för biologisk mångfald i Svenska odlingslandskap

Läs dokumentet

Hållbara produkter

Dokumentet Hållbara Produkter är en vägledning för att skapa ett mer hållbart produktsortiment.

Ladda ned PDF

Sustainable products (pdf)

The document is a guidance on how to enable a more sustainable product assortment.

Download PDF

Årsrapport 2021

Läs rapporten

Årsrapport 2020

Läs rapporten

Årsrapport 2019

Läs rapporten

Årsrapport 2018

Läs rapporten