Färdplan 2030

Organic tea picking at the Jinjing tea plantation in Hunan province, China. Jinjing tea is a project recognized by WWF. Foto: Justin Jin / WWF

För att nå målet om en väsentligt mer hållbar livsmedelskedja 2030 behövs en färdplan som formulerar mål för livsmedelskedjan som helhet, men även för vissa sektorer. Konkreta mål behövs dels för produktionskedjornas hållbarhetsprestanda, dels för det totala utbudet, dvs mål som berör konsumtionsmönster.  Dessa aspekter är direkt länkade. Om produktionssystemen inte förbättrar sin hållbarhetsprestanda krävs större förändringar i konsumtionen och vice versa.

Vi vill skapa en färdplan som är ambitiös och samtidigt realistisk, samt baserad på befintliga ramverk som Planetary Boundaries, FN:s globala hållbarhetsmål och de svenska hållbarhetsmålen.

Det är knappast möjligt att sätta kvantitativa mål för alla relevanta hållbarhetsaspekter, eftersom det för vissa aspekter inte finns vetenskapliga uppskattningar av vad som är en hållbar nivå. Brist på metodik och data är ett annat hinder för att sätta operativa mål. Men det är ändå oerhört viktigt att försöka sätta mål och definiera en färdplan som är ambitiös och baserad på befintliga ramverk så som Planetary Boundaries, FN:s globala hållbarhetsmål, och de svenska hållbarhetsmålen. Samtidigt måste Färdplanen vara realistisk för att få hela livsmedelskedjan med på tåget.  

 

Hållbar Livsmedelskedja anlitade forskningsinstitutet RI.SE för att utveckla en rapport och i mars 2019 presenterade RI.SE rapporten Underlag till Färdplan för en väsentligt mer hållbar livsmedelskedja 2030 ett första försök att konkretisera mål för att nå målet att bidra till en väsentligt mer hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion i den svenska livsmedelskedjan år 2030.

 

Nästa steg blir att vidareutveckla de områden som inte kunde adresseras av RI.SE samt att utveckla totala mål för livsmedelsportföljen. Dessutom måste kunskapen om dessa mål i spridas brett i livsmedelsbranschen för att få effekt.