Färdplan 2030

Under 2017 har initiativet tagit fram ett underlag för en långsiktig Färdplan tillsammans med forskningsinstitutet RI.SE. Färdplanen ska ge konkreta mål för hållbarhet som företagen kan anamma och arbeta med.

  1. Prioriteringar mellan miljömål
  2. Kvantifiering av miljömål totalt
  3. Kvantifiering av mål för livsmedelssystemet totalt
  4. Kvantifiering av mål för produktgrupper
  5. Kvantifiering av mål för aktörer

Under 2018 arbetar vi med att undersöka hur Färdplanen kan omsättas i konkret verksamhet för företag i hela kedjan inom en kategori i syfte att testa och finjustera modellen. Arbetet kommer presenteras då vi hunnit lite längre.