Färdplan 2030

Organic tea picking at the Jinjing tea plantation in Hunan province, China. Jinjing tea is a project recognized by WWF. Foto: Justin Jin / WWF

För att nå målet om en väsentligt mer hållbar livsmedelskedja 2030 behövs en färdplan som formulerar mål för livsmedelskedjan som helhet, men även för vissa sektorer. Konkreta mål behövs dels för produktionskedjornas hållbarhetsprestanda, dels för det totala utbudet, dvs mål som berör konsumtionsmönster.  Dessa aspekter är direkt länkade. Om produktionssystemen inte förbättrar sin hållbarhetsprestanda krävs större förändringar i konsumtionen och vice versa.

Vi vill skapa en färdplan som är ambitiös och samtidigt realistisk, samt baserad på befintliga ramverk som Planetary Boundaries, FN:s globala hållbarhetsmål och de svenska hållbarhetsmålen.