Mänskliga rättigheter

2030 utmärks vår leverantörskedja av anständiga arbetsvillkor i enlighet med Agenda 2030 och Mål 8; anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

DELMÅL

• Vi har ett systematiskt och kvalitets säkrat arbete för socialt ansvar på plats senast 2025, där risker i värdekedjan identifieras, följs upp och åtgärdas.