Resurseffektivitet

2030 är vi resurseffektiva och prioriterar cirkulära system samt material från förnybara källor för att spara på jordens resurser.

DELMÅL

• Våra förpackningar är materialåtervinningsbara i Sverige och har sorteringsinformation senast 2025.

• Våra förpackningar är gjorda av förnybar eller återvunnen råvara 2030.

• Vi halverar matsvinnet i vår egen verksamhet mellan 2020 och 2030.