Utbud

2030 är det genom ett mer hållbart utbud i butik- och grossistled enklare för konsumenter och kunder att göra hållbara val. Med ett mer hållbart utbud bidrar vi till en mer hållbar livsmedels-produktion.

DELMÅL

 

Vi köper och säljer …
Livsmedelsprodukter som följer mål för en mer hållbar produktion.

 

Vi premierar…
Hållbarhetsmervärden vid inköp av produkter, dvs som bidrar till att, växa toppen och lyfta botten och gör de stora volymerna mer hållbara som det beskrivs i HLKs vägledning Hållbara produkter.

 

Vi fasar ut…
Produkter som inte motsvarar de förutsättningar som beskrivs enligt ”Lyfta botten” i HLKs vägledning Hållbara produkter.

 

Vi vägleder kunder till mer hållbara val.

 

Vi har ökat andelen…
Växtbaserad mat.

• Ekologiska produkter (KRAV och EUeko).

• Naturbeteskött (Svenskt Sigill Naturbete).

• Sjömat som är certifierad (10), klassificerad som ”bra val” i WWFs Fiskguiden och/eller följer andra hållbarhetsinitiativ som är relevanta, trovärdiga och transparenta. (11)

• Andra hållbarhetscertifieringar (Svenskt Sigill Klimat, Rainforest Alliance, Fairtrade, Bonsucro).

• Andra trovärdiga hållbarhetsinitiativ som är relevanta, trovärdiga och transparenta (11).

 

FOTNOT

10. ISEAL code compliant krävs för att certifieringar ska kunna inkluderas i detta måltal (ASC, MSC, KRAV, m.fl.) ISEAL Community Members | ISEAL Alliance

11. Med relevanta, trovärdiga och transparenta avses initiativ som tydligt adresserar betydande hållbarhetsaspekter, som är tredjepartgranskade och som följer externt kommunicerade kriterier.