Växtbaserat

2030 odlas våra växtbaserade livsmedel och insatsvaror enligt kriterier för hållbar odling, med goda produktionsförhållanden 
och arbetsvillkor samt utan farliga bekämpningsmedel.

DELMÅL

 

Senast 2025 är våra värdekedjor fria från…
• Växtbaserade produkter som använder farliga bekämpningsmedel. (5)

• Frukt och grönt från Sverige som inte är certifierade för goda produktionsförhållanden och arbetsvillkor. (6)

• Färsk frukt och grönt från odlingar som inte är certifierade för goda produktionsförhållanden och arbetsvillkor. (7)

• Soja och palmolja som inte är hållbart producerad. (8)

 

Senast 2030 är våra värdekedjor fria från…
• Livsmedel som odlats med hjälp av bekämpningsmedel förknippade med allvarliga risker. (9)

• All frukt och grönt från odlingar som inte är certifierade för goda produktionsförhållanden. (6, 7)

 

Vi bidrar löpande till…
• Ökad användning av fossilfri växtnäring.

• Utvecklingen av marknadskoncept för växtbaserade produkter med en verifierat mer hållbar produktion.

 

FOTNOT

 

Följande tillåts inte:

5. Växtbaserade produkter som använder farliga bekämpningsmedel enligt SvDVH:s lista

6. Frukt och grönt från Sverige som inte är certifierade för goda produktionsförhållanden och arbetsvillkor i enlighet med IP Sigill & IP Arbetsvillkor eller motsvarande certifieringssystem där det är relevant (såsom vid förekomst av gästarbetare eller vid produktion i riskområde).

7. Frukt och grönt från odlingar som inte är certifierade för goda produktionsförhållanden och arbetsvillkor i enlighet med Global Gap, samt GRASP (eller motsvarande certifieringssystem) där det är relevant (såsom vid förekomst av gästarbetare eller vid produktion i riskområde).

8. Soja och palmolja som inte är hållbart producerade i enlighet med åtagandena i Svenska plattformen för riskgrödor (för soja: Certifieringarna RTRS Segregated, ProTerra, EuropeSoy, DonauSoy, EU ekologiskt samt IFOAM så som KRAV, eller verifierad icke certifierad sojamjöl med ursprung i Kanada som importeras från Norge; för palmolja: Certifieringarna RSPO Segregated och Identity Preserved samt IFOAM så som KRAV.).

9. Livsmedel som odlats med hjälp av bekämpningsmedel förknippade med allvarliga risker kommer att definieras senast 2025 genom ett gemensamt arbete i HLK.