Certifieringar

Lacy phacelia (Phacelia tanacetifolia). Sown at the edge of a field to promote biodiversity. Foto: Ola Jennersten / WWF

Utvecklingen av mer hållbara produkter

Miljö- och rättvisemärkta produkter bidrar på olika sätt till en ökad hållbarhet. Fördelen med dem är att de baserar sig på tydliga kriterier och efterlevnaden har kontrollerats av en oberoende part. De gör dem pålitliga. De är ett sätt för företagen att målsätta och mäta hållbara produkter i sitt sortiment och de blir en hjälp för kunder att göra mer medvetna val.

I samarbete med analysföretaget NielsenIQ har Hållbar Livsmedelskedja kartlagt ett antal värdefulla och trovärdiga certifieringar. Nedan visas utvecklingen av de olika certifieringarna under perioden 2017-2021 samt hur det såg ut 2021 inom olika råvarukategorigrupperingar.

De aktuella certifieringarna är: EU-ekologiskt, KRAV, MSC, ASC, UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade, Svenskt Sigill Klimatcertifierat och Svenskt Sigill Naturbeteskött.

Andel certifierad försäljning av livsmedel

Staplarna visar andelen produkter märkta med KRAV, EU-eko, Rainforest Alliance, UTZ, Fairtrade, MSC, ASC och Svensk Sigill i relation till dagligvaruhandelns totala försäljning. Inga större förändringar har skett under perioden 2017-2020.
Källa NielsenIQ Scantrack, helår, Dagligvaruhandeln, värdeförsäljning.