Mäta framgång med växa toppen och lyfta botten

Lacy phacelia (Phacelia tanacetifolia). Sown at the edge of a field to promote biodiversity. Foto: Ola Jennersten / WWF

Mäta och utvärdera “Växa toppen”

I samarbete med analysföretaget Nielsen har Hållbar Livsmedelskedja arbetat för att utveckla ett sätt att följa upp certifierade produkter i dagligvaruhandeln, och därmed kunna mäta hur vi lyckas med ”växa toppen”. Kartläggningens syfte är att det enklare för livsmedelsföretag och handel att sätta mål och följa upp sitt utbud av mer hållbara produkter. I maj 2020 presenterades för första gången resultatet metoden att mäta av utvecklingen för de certifieringar som kan mätas genom varumärkeskoder.

Certifieringarna som identifierats bidrar på olika sätt till en ökad hållbarhet i livsmedelskedjan och kommuniceras till kund genom märkning på produkter. Områden som certifieringarna adresserar är t.ex. klimatpåverkan, kemikalieanvändning, biologisk mångfald, hållbara fiskebestånd och/eller rättvisa förhållanden för arbetare. De aktuella certifieringarna är: EU-ekologiskt, KRAV, MSC, ASC, UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade, Svenskt Sigill Klimatcertifierat och Svenskt Sigill Naturbeteskött.

De aktuella certifieringarna är: EU-ekologiskt, KRAV, MSC, ASC, UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade, Svenskt Sigill Klimatcertifierat och Svenskt Sigill Naturbeteskött.

Utvecklingen av värdet av certifierade produkter 2017-2019

Andelen certifierade och därmed ”mer hållbara produkter”minskade från 11,8 procent av försäljningsvärdet 2017 till 11,3 procent av värdet 2019. Andelen ekologiskt certifierade produkter minskade från 6,7 procent av försäljningsvärdet 2017 och 6,4 procent 2018 till 6,1 procent 2019. Mellan 2018 och 2019 minskade försäljningen av ekologiskt producerade livsmedel med drygt 170 miljoner kronor. Positivt var att märkningarna MSC, ASC och Rainforest Alliance ökade i försäljningsvärde och i andel artiklar inom sina respektive kategorier, men inte tillräckligt mycket för att väga upp nedgången i det ekologiska sortimentet. Rapporten 2020 visade även en positiv utveckling för Fairtrade, som vände en nedåtgående trend. Svenskt Sigill Klimatcertifierad och Svenskt Sigill Naturbete utgör en mycket liten del av andelen certifierade produkter. Utvecklingen skiljer sig mellan olika kategorier. För kött/chark/ägg och mjölkbaserade produkter minskade andelen av certifierade varor. Kategorier som däremot ökade sin andel certifierade produkter är frukt och grönt, kaffe/te/kakao samt sjömat där den sistnämnda kategorin hade störst andel certifierat.

Kartläggning av utmaningarna med “Lyfta botten”

Att mäta framsteg med de frågor som Hållbar Livsmedelskedja gemensamt identifierat som ”lyfta botten” är betydligt svårare än att ”växa toppen” då man inte kan använda varudeklarationer och streckkoder på samma sätt. Därför har vi kommit överens om att företagen rapporterar konfidentiellt in till WWF vilka aspekter av ”lyfta botten” de ser som stora eller mindre utmaningar att fasa ut/minimera/genomföra. En del aspekter är endast relevanta för enskilda företag men flera är av intresse för samtliga företag.

 

Utmaningarna med lyfta botten 2020

Resultatet från kartläggningen i december 2020 visade föga förvånande att avskogning och skydd av höga ekologiska och sociala bevarandevärden (HCV 1-6) innebar stora utmaningar att adressera. Även länken mellan riskgrödor och biobränslen samt kemikalieanvändningen i odling utanför EU ansågs som större utmaningar.