Findus ny medlem i Hållbar Livsmedelskedja

Vi välkomnar Findus som ny medlem i HLK och tackar Tetrapak, som har valt att kliva av initiativet, för deras insatser. Emma Pålsson, VD för Findus Sverige berättar om varför de vill vara aktiva i Hållbar Livsmedelskedja ”Ett av de mål där vi i Sverige kan bidra är FNs hållbarhetsmål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Livsmedelsbranschen har ett ansvar att tillsammans leda utvecklingen genom att nyttja möjligheter och möta utmaningar för att säkra en hållbar och hälsosam konsumtion. Och en nyckel är att samarbeta för att växla upp. Hållbar Livsmedelskedja arbetar med att öka takten i omställningen till en mer hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion. Det är en ambition som vi på Findus gärna är delaktiga i och vi är stolta är ta en plats bland de 15 företag som utgör Hållbar Livsmedelskedja”

 

Emma Pålsson, VD för Findus Sverige