Vägledning till företag för biologisk mångfald i svenska odlingslandskapet

24 November 2021

 

För att driva det viktiga arbetet med biologisk mångfald framåt på livsmedelsföretagen behövs ökad kunskap. Med kunskap kan tydliga och genomförbara krav kommuniceras till producenterna som i sin tur för de vidare ner i kedjan till enskilda jordbrukare. Det är på bara på gårdsnivå som åtgärderna kan genomföras i praktiken och som ord blir till handling. I den här rapporten ges förslag på krav som kan ställas i olika typer av produktioner.

 

Rapporten har tagits fram av Urban Emanuelsson, professor på SLU och tidigare chef på Centrum för biologisk mångfald, på uppdrag av Världsnaturfonden WWF och företagssamarbetet Hållbar Livsmedelskedja.

 

Använd vägledningen som en utgångspunkt och håll i gång dialogen om biologisk mångfald i den svenska livsmedelskedjan så att också framtida generationer får tillgång till en rik natur.

En vägledning för livsmedelsföretag, ”Prioriterade åtgärder för biologisk mångfald i det svenska odlingslandskapet”, Urban Emanuelsson, oktober 2021.

Ladda ned PDF