Biodiversitet

Bevarandet av biologisk mångfald – biodiversitet – har de senaste åren lyfts upp som lika viktig för planeten, människor och vår globala ekonomi som klimatfrågan. Och frågan är särskilt viktigt för livsmedelsföretag då livsmedelsproduktion, och därmed konsumtion, är den absolut största drivkraften för global avskogning och förlust av arter.

Cows (Bos taurus) grazing in Gryt archipelago, Sweden. Foto: Germund Sellgren / WWF

Bevarandet av biologisk mångfald – biodiversitet – har de senaste åren lyfts upp som lika viktig för planeten, människor och vår globala ekonomi som klimatfrågan. Och frågan är särskilt viktigt för livsmedelsföretag då livsmedelsproduktion, och därmed konsumtion, är den absolut största drivkraften för global avskogning och förlust av arter.

 

Hållbar livsmedelskedja har haft ett fokus på biologisk mångfald. Det har resulterat i följande information, dialog och material.

En vägledning för livsmedelsföretag, ”Prioriterade åtgärder för biologisk mångfald i det svenska odlingslandskapet”, Urban Emanuelsson, oktober 2021.

Ladda ned PDF

En sammanställning, ”Åtgärder för att främja biologisk mångfald i det svenska odlingslandskapet”, Hållbar Livsmedelskedja i samarbete med Svenskt Sigill, 2020.

Ladda ned PDF

Seminarium om biologisk mångfald 2021


En vacker vårdag i maj höll Hållbar Livsmedelskedja ett seminarium om biologisk mångfald. Det digitala seminariet var välbesökt och över hundra personer, mestadels från livsmedelsföretag, anslöt sig för att lyssna till de tio personerna som medverkade. Talarna var från WWF, SLU, KRAV, Svenskt Sigill, MSC, Rainforets Alliance, Fairtrade, Lantmännen, Coop och WWF Sweden Youth.
Här kan du se hela seminariet i efterhand.  Ett referat från seminariet går att hämta här.

Här nedan finns länkar till övrigt material kopplat till seminariet.

Seminarium om biologisk mångfald 2020

I september 2020 höll Hållbar Livsmedelskedja ett seminarium för medlemsföretagens anställda om biologisk mångfald. Hållbar Livsmedelskedjas mål är att bidra till en väsentligt mer hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion i Sverige. Därför delar vi med oss av presentationerna som hölls under seminariet. Här hittar du: