Biodiversitet

Cows (Bos taurus) grazing in Gryt archipelago, Sweden. Foto: Germund Sellgren / WWF

Bevarandet av biologisk mångfald – biodiversitet – har de senaste åren lyfts upp som lika viktig för planeten, människor och vår globala ekonomi som klimatfrågan. Och frågan är särskilt viktigt för livsmedelsföretag då livsmedelsproduktion, och därmed konsumtion, är den absolut största drivkraften för global avskogning och förlust av arter.

WWF har, i samarbete med Svenskt Sigill och Hållbar Livsmedelskedja, tagit fram en lista på åtgärder som skyddar och gynnar biologisk mångfald i det svenska odlingslandskapet.

Åtgärder för att främja biologisk mångfald i det svenska odlingslandskapet

Ladda ned PDF

Hållbar Livsmedelskedjas affärsseminarium om biologisk mångfald i livsmedelsproduktionen

I september 2020 höll Hållbar Livsmedelskedja ett seminarium för medlemsföretagens anställda om biologisk mångfald. Hållbar Livsmedelskedjas mål är att bidra till en väsentligt mer hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion i Sverige. Därför delar vi med oss av presentationerna som hölls under seminariet. Här hittar du: