Hållbar Livsmedelskedja ger dig mat för dagen

Ett unikt samarbete mellan livsmedelskedjans aktörer som bygger på dialog och samverkan. Vi samarbetar så att människorna på planeten kan äta god, hälsosam och hållbar mat nu och i framtiden.

Bakgrund

Livsmedel står för nästan en fjärdedel av människans klimatpåverkan. Dessutom orsakar matkonsumtionen miljöproblem såsom minskad biologisk mångfald, övergödning och utarmning av naturresurser. Världen över lider 870 miljoner människor av hunger, samtidigt som välfärdssjukdomar kopplade till mat blir allt vanligare och 1,4 miljarder är överviktiga.

Redan i dag konsumerar vi mer än vad jordens begränsade naturresurser klarar av. Budskapet är tydligt – om vi fortsätter som vi gör i dag kommer vi inte klara målet om att försörja jordens befolkning med mat. Vi måste göra något, och vi måste göra det nu.

Med detta som utgångspunkt samlas nu svenska livsmedelsföretag i ett initiativ för att öka omställningstakten och samarbeta för att nå en hållbar livsmedelsproduktion och – konsumtion i Sverige. WWF medverkar som processledare, samordnare och inspiratör i det livsviktiga initiativet.

Vision & Mål

VISIONEN är att nå en hållbar livsmedelsproduktion och  -konsumtion i den svenska livsmedelskedjan.

MÅLET är att till år 2030 bidra till en avsevärt mer hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion i den svenska livsmedelskedjan.

Att hitta produkter som bidrar till ökad hållbarhet, det är en utmaning. Vi tittar på hur det kan bli lättare för konsumenterna och samtidigt affärsmässigt klokt för företagen i livsmedelskedjan.

Varför gör vi detta?

Syftet är att vi tillsammans genom samarbete och fokus på de viktiga hållbarhetsutmaningarna tar tag i taktpinnen i den utveckling som krävs för att nå en hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion i Sverige till 2030.

Det gör vi:

 • Driva nyckelfrågor och skapa faktiska lösningar
 • Kommunicera konkreta aktiviteter och mätbara resultat från samarbetet

Det vill vi:

 • Öka takten i omställningen till en mer hållbar livsmedelsproduktion och – konsumtion
 • Agera här och nu för att nå det långsiktiga målet – en hållbar livsmedelskedja 2030.

Med det vill vi inspirera och uppmuntra konsumenter och andra aktörer inom livsmedelskedjan att agera för en mer hållbar livsmedelsproduktion och – konsumtion.

WWF
WWF
WWF
WWF
WWF
WWF
WWF
WWF
WWF
WWF
WWF
WWF
WWF
WWF
Koordinatör: Världsnaturfonden WWF
WWF Hållbar Livsmedelskedja

Kontakt

Initiativet Hållbar Livsmedelskedja koordineras av Världsnaturfonden WWF. Hör av dig om du vill veta mer:

 • Arla Foods, Anna-Karin Modin-Edman
 • Axfood, Åsa Domeij
 • Coop, Louise König
 • Fazer, Mariana Granström
 • HK Scan, Vera Söderberg
 • ICA, Maria Smith
 • Lantmännen, Claes Johansson
 • Löfbergs, Eva Eriksson
 • Orkla Foods Sverige, Agneta Påander
 • Polarbröd, Carina Roos
 • Pågen, Helena Havglim
 • Risenta, Monica Demorior
 • Tetra Pak, Erik Lindroth
 • Unilever, Maria Stareborn
 • WWF, Anna Richert
 • WWF, Margareta Renström
Kontakta oss